Skład Zarządu Fundacji:

  • JOLANTA SZCZUREK – prezes
  • WOJCIECH PTAK – v-ce prezes
  • KATARZYNA PILCH - sekretarz
Skład Komisji Rewizyjnej:

  • MIROSŁAWA CZEPCZOR – Przewodnicząca
  • DOROTA KUSZPER – V-ce Przewodnicząca
  • ADAM SZENDZIELORZ – Sekretarz
  • ZBIGNIEW PIETRZYK – Członek